Luật sư 360

Tư vấn pháp luật

Trang chủ » Dân sự » Tiền gửi xe của công dân không phải muốn thu là được

Tiền gửi xe của công dân không phải muốn thu là được

Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

Tiền gửi xe của công dân đến làm việc ở cơ quan nhà nước thường được thu khá tràn lan và thiếu nhất quán. Mặc dù Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg đã có quy định rõ ràng tại Điều 16. Cụ thể Quy chế này quy định như sau:

“Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.”

Nhiều cơ quan nhà nước vẫn thu tiền gửi xe của công dân đến làm việc
Nhiều cơ quan nhà nước vẫn thu tiền gửi xe của công dân đến làm việc

Theo quy định này thì cơ quan Nhà nước có trách nhiệm:

– Đảm bảo có nơi trông giữ xe (dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người đến giao dịch, làm việc);

– Không thu phí gửi phương tiện.

Như vậy, người dân đến làm việc tại các cơ quan Nhà nước không phải nộp phí trông giữ xe. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03/9/2007 và đến nay vẫn còn hiệu lực.

Thực trạng gửi xe miễn phí… có thu tiền tại cơ quan Nhà nước
Tuy quy định là vậy nhưng thực tế hiện nay, bảo vệ nhiều cơ quan vẫn cố tình “phớt lờ”, tình trạng công khai thu tiền gửi xe của người dân tới giao dịch, làm việc vẫn tiếp diễn ở trụ sở nhiều cơ quan.

Nơi thu phí theo kiểu “tùy tâm”, nơi treo biển miễn phí nhưng vẫn thu phí. Có người còn được bảo vệ nhắc khéo về việc trả tiền gửi xe. Có những người không cần hỏi cũng không cần bảo vệ nhắc, họ tự động đưa tiền.
Hầu hết vé xe tại các điểm có thu phí đều là vé tự chế, nhiều vé giữ xe tuy được đóng dấu treo của cơ quan, nhưng không hề có dấu của cơ quan tài chính. Có thể, đây chỉ là hành động tự phát của lực lượng bảo vệ cơ quan, tuy nhiên cũng gây ra những hình ảnh xấu trong mắt người dân.

Trước tiên, người dân cần nắm rõ quy định này để bảo vệ quyền lợi của mình mỗi khi đến làm việc tại các cơ quan công quyền.