Luật sư 360

Tư vấn pháp luật

Trang chủ » VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHÍNH SÁCH MỚI

Thông tin về chính sách và văn bản mới được thi hành

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất cao.

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Chia tài sản khi ly hôn nguyên tắc cần phải biết

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Văn bản pháp luật mới ban hành được cập nhật liên tục

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất…

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người là trách nhiệm pháp lý mà chủ nuôi chó hoàn toàn có thể phải chịu nếu xảy ra hậu quả…

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Bồi thường thiệt hại khi chó, mèo của mình tấn công, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác là trách nhiệm luật định.

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Con rể, con dâu theo quy định của pháp luật hiện hành không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Tài sản của nhà chồng có thể được phân chia nếu vợ chồng có công sức đóng góp trong việc tôn tạo, duy trì phát triển

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Khoản 1, Điều 62, Luật hôn nhân và gia đình quy định đất đai là tài sản riêng của bên nào, thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Luật xây dựng hiện hành không cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được. Việc xây dựng phải…

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban…

BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Cung cấp những mẫu văn bản, đơn thư phổ biến

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất…

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người là trách nhiệm pháp lý mà chủ nuôi chó hoàn toàn có thể phải chịu nếu xảy ra hậu quả…

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Bồi thường thiệt hại khi chó, mèo của mình tấn công, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác là trách nhiệm luật định.

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Con rể, con dâu theo quy định của pháp luật hiện hành không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Tài sản của nhà chồng có thể được phân chia nếu vợ chồng có công sức đóng góp trong việc tôn tạo, duy trì phát triển

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Khoản 1, Điều 62, Luật hôn nhân và gia đình quy định đất đai là tài sản riêng của bên nào, thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Luật xây dựng hiện hành không cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được. Việc xây dựng phải…

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban…

HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC LOẠI ĐƠN

Hướng dẫn chi tiết cách viết một đơn thư thông dụng

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất…

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người là trách nhiệm pháp lý mà chủ nuôi chó hoàn toàn có thể phải chịu nếu xảy ra hậu quả…

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Bồi thường thiệt hại khi chó, mèo của mình tấn công, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác là trách nhiệm luật định.

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Con rể, con dâu theo quy định của pháp luật hiện hành không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Tài sản của nhà chồng có thể được phân chia nếu vợ chồng có công sức đóng góp trong việc tôn tạo, duy trì phát triển

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Khoản 1, Điều 62, Luật hôn nhân và gia đình quy định đất đai là tài sản riêng của bên nào, thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Luật xây dựng hiện hành không cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được. Việc xây dựng phải…

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban…

DỰ THẢO VĂN BẢN MỚI

Những văn bản đang xin ý kiến Quốc hội và Chính phủ

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất…

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người là trách nhiệm pháp lý mà chủ nuôi chó hoàn toàn có thể phải chịu nếu xảy ra hậu quả…

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Bồi thường thiệt hại khi chó, mèo của mình tấn công, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác là trách nhiệm luật định.

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Con rể, con dâu theo quy định của pháp luật hiện hành không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Tài sản của nhà chồng có thể được phân chia nếu vợ chồng có công sức đóng góp trong việc tôn tạo, duy trì phát triển

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Khoản 1, Điều 62, Luật hôn nhân và gia đình quy định đất đai là tài sản riêng của bên nào, thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Luật xây dựng hiện hành không cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được. Việc xây dựng phải…

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban…

VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU KHÁC

Các văn bản, giấy tờ, đơn thư khác chưa được phân loại

Ông Lưu Bình Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản thế nào

Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng đóng vài trò tích cực trong nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản thì mức hình phạt đối với ông Nhưỡng có thể sẽ rất…

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người

Đi tù vì để chó nhà mình nuôi cắn người là trách nhiệm pháp lý mà chủ nuôi chó hoàn toàn có thể phải chịu nếu xảy ra hậu quả…

Bồi thường thiệt hại vì để chó nuôi tấn công người?

Bồi thường thiệt hại khi chó, mèo của mình tấn công, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác là trách nhiệm luật định.

Con rể có được chia thừa kế của bố mẹ vợ?

Con rể, con dâu theo quy định của pháp luật hiện hành không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng.

Tài sản của nhà chồng có được chia khi ly hôn

Tài sản của nhà chồng có thể được phân chia nếu vợ chồng có công sức đóng góp trong việc tôn tạo, duy trì phát triển

Đất đai có trước khi kết hôn có phải chia khi ly hôn?

Khoản 1, Điều 62, Luật hôn nhân và gia đình quy định đất đai là tài sản riêng của bên nào, thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó

Mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm có phạm pháp?

Luật xây dựng hiện hành không cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được. Việc xây dựng phải…

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban…

Luật Sư Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm tài liệu hay văn bản nào mà hiện tại trên trên website chư có
Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý vị một cách nhanh nhất
và nó hoàn toàn miễn phí.