Tin pháp đình

Tin pháp đình là chuyên mục cung cấp tin tức pháp luật trong công tác điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các phạm cũng như hoạt động của các cơ quan tố tụng. Chuyên mục Tin pháp đình được cập nhật, chia sẻ hàng ngày bởi chính các Luật sư đang trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc hoặc bởi những cá nhân, tổ chức khác đang quan sát, giám sát và/hoặc đang tham gia vào vụ việc với với nhiều tư cách khác nhau. Thông tin chung tôi đưa ra luôn đảm bảo chung thực, đầy đủ và khách quan!